Описание

Blu Offices са две 16-етажни уникални офис кули предлагащи 28,336 кв.м. брутни отдаваеми площи и нетна отдаваема офис площ в размер на 17,519 кв.м. BLU Offices ви гарантира най висок клас фасилити система, а също така интегриране на всички технически характеристики по вкуса и на най претенциозните.

Паркинг
130 (подземни паркоместа) и 7 допълнителни

Две подземни нива паркинги

Два подземни нива паркинги с общо 221 паркоместа, на две зони на четири полунива с вътрешни рампи - тип “стълба”, а също така:

 • по изисквания на ПП безопасност двете зони на подземния паркинг са подсигурени с аварийни стълбища водещи до ниво терен. Всички врати към стълбищата са пожароустойчиви, димоуплътнени, самозатварящи се, снабдени с паник брави, с граница на негоримост по норми. Спринклър система обхваща целия паркинг с необходимите допълнителни резервоари и помещения за изпомпване.
 • помещения за вентилации
 • помещения за дизелагрегати
 • котелни помещение за отопление с котли с ниско налягане, като резервоарите за нафта ще са извън сградата.
 • помещение за главно ел. табло
 • самостоятелни входове към сградите
 • офис сградите са изолирани от подземния паркинг с изолационно предверие с повишено налягане с цел изолация от проникване на дим
 • комуникационния възел е изолиран чрез три врати пожароустойчиви, димоуплътнени, самозатварящи се с паник брава. Всички врати се отварят по посока на евакуацията
 • за всички технически помещения са предвидени врати по нормативите, пожароустойчиви, отварящи се навън
 • сутерена е достъпен освен с вертикалните комуникационни възли и с две рампи за автомобили и товарна платформа
Партер
 • рецепция и охрана; приемни фоайета към асансьорите и офисите;
 • комуникационни трактове със стълбищата;
 • Осигурен е достъп до всички части на сградата за хора с увреждания
Първи етаж
 • офиси
 • въздух – галерия над шоурумите
 • със своето решение залата позволява разделянето и на по-малки единици, с което се увеличава потенциалът и разнообразието на нейната използваемост
 • според изискванията за евакуация са осигурени четири изхода
2 – 13 Типови офисни етажи
 • вертикални комуникационни възли
 • типови офиси на високите тяло с възможност за панорамно решение или кабинетна схема.
Централния комуникационен възел на офисните тела съдържа:
 • три асансьора.
 • фоайе
 • стълбищна клетка осветена и с повишено налягане
 • аварийно стълбище / открито / - неотоплявано водещи до открито теренно ниво.
 • санитарни възли, включително и за инвалиди
 • инсталационни шахти за ОВ и Ел инсталация
 • противопожарни кранове по един за двата офиса осигуряващи максимално разстояние до най – отдалечената точка 20м

 

14 етаж Офиси – терасовиден
 • вертикален комуникационен възел
 • офис
 • тераса

Basement -2

Description

Parking for 221 cars, 7 700,79 sq.m., two zones of four half-levels with internal ramps – type staircase

Basement 1

Description

Parking for 221 cars, 7 700,79 sq.m., two zones of four half-levels with internal ramps – type staircase

Офис сграда B - Етаж 1

238.680 m2

Офис сграда B - Етаж 2


Офис сграда B - Етаж 2


Офис сграда B - Етаж 4-14


Офис сграда B - Етаж 15